Wznowienie rozgrywek Grand Prix PWZBS

Koleżanki i Koledzy !

 W roku 2023 wznawiamy rozgrywki  z cyklu GP województwa pomorskiego w brydżu sportowym. 

 W ramach cyklu odbędzie się co najmniej 12 turniejów organizowanych zgodnie z regulaminem z lat poprzednich opracowanych przez R. Kmieciaka dostępnego w zakładce Długa Fala i Grand Prix PWZBS na naszej stronie. 

 Koordynację imprezy powierzam K. Dominiakowi,  sędziowanie i organizację zawodów  R. Kmieciakowi i J. Liwoszowi. 

 Ośrodki regionalne (poza już zgłoszonymi) organizujące zawody które chciałyby dołączyć do naszego cyklu proszone są o kontakt z koordynatorem.

Krzysztof Czapczyk – Prezes PWZBS

Regulamin rozgrywek jest dostępny

Brak możliwości komentowania.