VIII Turniej Par w Muzeum Kart “Ulica Brydżowa”

Fundacja TREFL zaprasza na VIII Turniej Brydża który odbędzie się 09 lutego 2022 r. o godz. 17.00 w Muzeum Kart Do Gry “Ulica Brydżowa”, które mieści się w Gdyni przy ulicy Gołębiej 9 (budynek dawnego Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego). Liczba miejsc ograniczona. Niskie wpisowe w wysokości 10,- zł.

Dla zwycięskiej pary nagroda rzeczowa.

Kontakt telefoniczny – sędzia Janusz Liwosz – tel. 668 450 461

Olena Gruca – tel. 606 879 965

Kursokonferencja sędziowska

Zarząd PWZBS informuje wszystkie osoby mające uprawnienia sędziego brydża sportowego, że w dniach 03 – 05 lutego 2023 r. odbędzie się kursokonferencja sędziowska w Trzebawiu k/Poznania. Dla sędziów zainteresowanych udziałem w tej kursokonferencji istnieje możliwość częściowego dofinansowania jej kosztów. Chętni powinni złożyć wnioski o dofinansowanie na adres: [email protected]

Kwartalna punktacja długofalowa w turniejach poniedziałkowo – środowych

Zarząd PWZBS informuje, że wprowadza wspólną kwartalną punktację długofalową dla turniejów odbywających się w poniedziałki i w środy. Punktacją zostaną objęte również turnieje które w tym roku już się odbyły czyli w dn. 04, 09 oraz 11 stycznia.

Na końcową pozycję zawodnika w punktacji długofalowej będzie się składała suma pdf jego najlepszych 20 turniejów w kwartale.

Regulamin tych turniejów w osobnym komunikacie.

Przewiduje się nagrody pieniężne po zakończeniu kwartału dla pierwszych 8 zawodników oraz dla najlepszego zawodnika o WK 2,5 – 5,0 i dla zawodnika o WK nie większym niż 2,0.

Wprowadzenie punktacji długofalowej nie powoduje podwyższenia wpisowego.

Wznowienie rozgrywek Grand Prix PWZBS

Koleżanki i Koledzy !

 W roku 2023 wznawiamy rozgrywki  z cyklu GP województwa pomorskiego w brydżu sportowym. 

 W ramach cyklu odbędzie się co najmniej 12 turniejów organizowanych zgodnie z regulaminem z lat poprzednich opracowanych przez R. Kmieciaka dostępnego w zakładce Długa Fala i Grand Prix PWZBS na naszej stronie. 

 Koordynację imprezy powierzam K. Dominiakowi,  sędziowanie i organizację zawodów  R. Kmieciakowi i J. Liwoszowi. 

 Ośrodki regionalne (poza już zgłoszonymi) organizujące zawody które chciałyby dołączyć do naszego cyklu proszone są o kontakt z koordynatorem.

Krzysztof Czapczyk – Prezes PWZBS

Regulamin rozgrywek jest dostępny

Nowe lokalizacja dla turniejów cyklicznych

Pomorski WZBS informuje, że od 4 stycznia cykliczne turnieje będą odbywać się w poniedziałki i środy w sali Ateneum, ul. 3 Maja 25 o godz. 17:30