Gdańskie Towarzystwo Brydżowe

ul. Marynarki Polskiej 80, 80-557 Gdańsk
tel. 58 524 31 77, e-mail: [email protected]

Nr konta: 44 1160 2202 0000 0001 4996 7250

Regon: 220879559

NIP: 9571028019

14 listopada 2017 roku odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza GTB. Zebrani udzielili absolutorium ustępującym władzom i dokonali wyboru nowych władz w składzie:

Zarząd:

Mirosław Małypan – prezes
Kazimierz Dominiak– wiceprezes
Roman Kmieciak– skarbnik

Komisja rewizyjna:

Tadeusz Koronowski – przewodniczący
Andrzej Malinowski – członek
Włodzimierz Kocoń – członek

Brak możliwości komentowania.