Statut i uchwały

Statut

Statut i regulaminy
Statut PWZBS 2.04.2016
Regulamin pracy Zarządu PWZBS Kadencja 2021 - 2025
Komunikat Zarządu w sprawie etyki i dyscypliny
Uchwała WZD w/s zmiany statutu PWZBS
Informacje nt. przetwarzania danych dot. rozgrywek sportowych
Informacje nt. przetwarzania danych dla kontrahentów PWZBS

*Niektóre linki są odnośnikami do protokołów zawierających treść uchwały.

Uchwały

Nr uchwałyDotyczy
14/2021-20252021-07-06 Uchwała nr 14_2021-2025 w sprawie wynajęcia sali na 60 MKB
13/2021-20252021-07-06 Uchwała nr 13_2021-2025 w sprawie nagród długofalowych 60 MKB
12/2021-20252021-07-06 Uchwała nr 12_2021-2025 w sprawie wpisowego do turniejów na 60 MKB
11/2021-20252021-07-06 Uchwała nr 11_2021-2025 w sprawie powołania Sędziego Głównego 60 MKB
10/2021-20252021-07-06 Uchwała nr 10_2021-2025 w sprawie powołania Dyrektora Sportowego 60 MKB
9/2021-20252021-07-06 Uchwała nr 9_2021-2025 w sprawie powołania Dyrektora Administracyjnego 60 MKB
8/2021-2025W sprawie przyjęcia regulaminu pracy Zarządu
7/2021-2025 W sprawie drużyny OSiR Activa PL
6/2021-2025W sprawie organizacji zawodów brydżowych
5/2021-2025W sprawie powołania specjalisty finansowego Komisji Rewizyjnej
4/2021-2025W sprawie powołania Skarbnika PWZBS
3/2021-2025W sprawie powołania Wiceprezesa PWZBS ds. organizacji zawodów
2/2021-2025W sprawie powołania Wiceprezesa PWZBS
1/2021-2025W sprawie powołania Sekretarza PWZBS
1/2021W sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów online
1/2020W sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów
1/2019W sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Sędziów PWZBS
6/2017W sprawie powołania sądu koleżeńskiego
5/2017 W sprawie wysokości opłat na rzecz WZBS w sezonie 2018/2019
4/2017W sprawie powołania Wydziału Dyscypliny
3/2017W sprawie stawek sędziowskich
2/2017
W sprawie dofinansowania uczestnictwa w Kursokonferencji Sędziowskiej PZBS
1/2017W sprawie zatwierdzenia Sędziego Głównego i Komputerowego 57. Kongresu Bałtyckiego
9/2016W sprawie publikacji komunikatu w sprawie etyki i dyscypliny
8/2016w sprawie nadania tytułu Sędziego Klubowego Kazimierzowi Dominiakowi
7/2016w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
6/2016W sprawie wysokości opłat na rzecz WZBS w sezonie 2016/2017
5/2016W sprawie administracji systemem MSC CEZAR
4/2016W sprawie powołania Kapituły Odznaczeń PWZBS
3/2016w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Brydżowego
2/2016W sprawie powołania Wydziału Dyscypliny, Wydziału Gier i Komisji Sędziowskiej
1/2016W sprawie ukonstytuowania się Zarządu

Brak możliwości komentowania.