Nowy Zarząd GTB

W dniu 6 grudnia 2023 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Gdańskiego Towarzystwa Brydżowego.

W wyniku wyborów ukonstytuował się Zarząd GTB w następującym składzie:

Kazimierz Dominiak   –   prezes GTB

Mirosław Małypan     –   wiceprezes GTB

Roman Kmieciak       –   skarbnik

Powołano również komisję rewizyjną w składzie:

Włodzimierz Kocoń   –  przewodniczący komisji

Wojciech Kobiela       – członek komisji

Brak możliwości komentowania.