III liga – Bezpieczeństwo i składki

Obowiązki dla uczestników zawodów:

  • Obowiązek dezynfekowania rąk przez zawodników przed i po każdym segmencie.
  • Obowiązek dezynfekowania rąk przez wszystkich podczas wchodzenia i wychodzenia z sali gry.
  • Podczas rozgrywania zawodów sportowych zawodnicy mają obowiązek stosowania się do aktualnych zasad i ograniczeń – opublikowanych na gov.pl-osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa. Poza stolikiem brydżowym należy stosować ogólne zasady:zachować odpowiedni dystans i stosować maseczkę do zakrycia ust i nosa.

Obowiązują:

  • Zakaz obecności osób postronnych na sali gry, w tym kibiców.
  • Bezwzględny zakaz używania oraz trzymania telefonów komórkowych przy stolikach.
  • Bezwzględny zakaz spożywania posiłków na sali gry.
  • Zasady higieny oraz stosowanie dobrych praktyk higienicznych – dokładne i częste mycie rąk wodą z mydłem, osuszanie przy użyciu ręczników papierowych, dezynfekowanie osuszonych dłoni środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zarząd PWZBS przypomina, że zgodnie z regulaminem rozgrywek zawodnicy przed rozpoczęciem gry MUSZĄ opłacić składkę członkowską na 2021 r.

Wznawiamy turnieje środowe w Klubie MAKABI

Zarząd PWZBS z przyjemnością informuje, że od dnia 26 maja 2021 r. wznawia rozgrywanie turniejów brydżowych w Klubie MAKABI w Gdańsku-Wrzeszczu przy ulicy Partyzantów 7.

Turnieje rozgrywane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego (obowiązek założenia maseczki jeżeli chociaż jeden z graczy przy stole tego zażąda oraz obowiązek noszenia maseczki przy przemieszczaniu się między stołami ). Pierwszy turniej na zapis maksymalny już 26 maja o godz. 17.15.

Wznowienie rozgrywek III ligi

W weekend 29-30 maja zostanie rozegrany 2. zjazd III ligi w Makabi. ul.Partyzantów 7 w Gdańsku. Rozgrywki odbędą się w reżimie sanitarnym, którego wytyczne wkrótce pojawią się na stronie PWZBS.

Rozgrywki odbędą się wg schematu zjazdu “listopadowego” tzn. rundy 6-10. Rozstawienie dla rund tutaj.

Pytania dotyczące spraw sportowych i organizacyjnych:
Janusz Liwosz, Kuba Kasprzak

Regulamin i rozstawienie, wyniki RR