Walny Zjazd Delegatów PWZBS – 24.04.2021

Zarząd PWZBS zwołał Walne Zgromadzenie Delegatów online na dzień 24 kwietnia 2021 godz. 11:00 (drugi termin: 11:15). Planuje się przeprowadzić zebranie z użyciem platformy Zoom (instrukcja do korzystania z platformy: KLIKNIJ). Głosowanie tajne zostaną przeprowadzone z użyciem innego systemu, o którym poinformujemy później.

Zgromadzenie będzie dokonywało wyborów:

  • Prezesa PWZBS
  • członków Zarządu PWZBS
  • Komisji Rewizyjnej PWZBS
  • delegatów na WZD PZBS.

Kandydatury można zgłaszać za pośrednictwem tego formularza:
https://forms.gle/XkEUBcAdWfswhMKq9

Lista zgłoszonych i potwierdzonych kandydatów oraz delegatów:

W zebraniu można uczestniczyć wyłącznie drogą elektroniczną, a dostęp do zebrania będzie oparty o adresy e-mail i numery komórkowe (jedno i drugie). W związku z powyższym drużyny zobowiązane są do wskazania swojego delegata do 9 kwietnia. Delegata należy zarejestrować mailowo na adres biuro podając: imię, nazwisko, PID, adres email i numer telefonu. Niezarejestrowani delegaci nie będą mogli brać udziału w zgromadzeniu. 

Zarejestrowani delegaci i potwierdzeni kandydaci otrzymają dostęp do listy ogłoszeniowo-dyskusyjnej.

W zebraniu nie będzie można uczestniczyć w lokalu, wyłącznie online!

Brak możliwości komentowania.