Uchwała PWZBS w związku pandemią koronawirusa

UCHWAŁA nr 2/2020
Zarządu Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego
z dnia
10 marca 2020

w sprawie zapobieganiu i przeciwdziałaniu COVID-19

Na podstawie §9 Statutu PWZBS w związku z decyzją rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, rekomendacjami Ministerstwa Sportu oraz komunikatem Polskiego Związku Brydża Sportowego  Zarząd PWZBS uchwala co następuje:

§1.

Zawiesza się organizacje wszystkich zawodów brydżowych na terenie województwa pomorskiego do odwołania. W żadnych zawodach nie zostaną naliczone PKLe.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwałę podjęto jednomyślnie na zebraniu Zarządu 10.03.2020.

 

KOMENTARZ:

Zarząd PWZBS będzie dokładnie śledził rozwój wypadków oraz stosował się do wszelkich zaleceń rządowych oraz PZBS. Mamy świadomość, że odwołanie wydarzeń brydżowych to zdarzenie nadzwyczajne jednak zdrowie jest najważniejsze. Informacje będą komunikowane na stronie internetowej: https://bridge.gda.pl .


Brak możliwości komentowania.