Nowe władze PWZBS

Walne Zgromadzenie Delegatów wybrało nowe władze PWZBS.

Prezesem został Krzysztof Czapczyk.

Członkowie Zarządu:
Piotr Darznik
Kazimierz Dominiak
Jakub Kasprzak
Wojciech Ligman
Janusz Liwosz
Mirosław Małypan
Marta Sikora
Marcin Wasłowicz

Komisja Rewizyjna:
Michał Górski – przewodniczący
Michał Gapa
Maria Tomczewska

Delegaci na WZD PZBS:
Andrzej Zaleski
Jakub Kasprzak
Piotr Zatorski
Mirosław Małypan
Krzysztof Czapczyk

Rezerwa:
Wojciech Ligman
Maria Tomczewska

Dotychczasowy prezes Andrzej Zaleski został honorowym prezesem Pomorskiego WZBS za swoje zasługi i wieloletnią działność na rzecz naszego środowiska. Wkrótce pojawi się notka biograficzna.

Uchwały oraz protokoły zostaną opublikowane po sporządzeniu przez odpowiednie komisje.

Brak możliwości komentowania.