Makabi ul. Partyzantów 7, Gdańsk
Sędzia: Janusz Liwosz
N: 25zł Ulg: 20zł Mł: 10zł