III liga – Bezpieczeństwo i składki

Obowiązki dla uczestników zawodów:

  • Obowiązek dezynfekowania rąk przez zawodników przed i po każdym segmencie.
  • Obowiązek dezynfekowania rąk przez wszystkich podczas wchodzenia i wychodzenia z sali gry.
  • Podczas rozgrywania zawodów sportowych zawodnicy mają obowiązek stosowania się do aktualnych zasad i ograniczeń – opublikowanych na gov.pl-osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa. Poza stolikiem brydżowym należy stosować ogólne zasady:zachować odpowiedni dystans i stosować maseczkę do zakrycia ust i nosa.

Obowiązują:

  • Zakaz obecności osób postronnych na sali gry, w tym kibiców.
  • Bezwzględny zakaz używania oraz trzymania telefonów komórkowych przy stolikach.
  • Bezwzględny zakaz spożywania posiłków na sali gry.
  • Zasady higieny oraz stosowanie dobrych praktyk higienicznych – dokładne i częste mycie rąk wodą z mydłem, osuszanie przy użyciu ręczników papierowych, dezynfekowanie osuszonych dłoni środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zarząd PWZBS przypomina, że zgodnie z regulaminem rozgrywek zawodnicy przed rozpoczęciem gry MUSZĄ opłacić składkę członkowską na 2021 r.

Brak możliwości komentowania.