KMP
Wyniki
Makabi ul. Partyzantów 7, Gdańsk
Sędzia: Janusz Liwosz
N: 25zł Ulg: 20zł Mł: 8zł NZ: 30zł
KMP
Wyniki
Makabi ul. Partyzantów 7, Gdańsk
Sędzia: Janusz Liwosz
N: 25zł Ulg: 20zł Mł: 10zł NZ: 30zł