KMP
Wyniki
Makabi ul. Partyzantów 7, Gdańsk
Sędzia: Roman Kmieciak
N: 30zł Ulg: 25zł Mł: 10zł NZ: 40zł