XXI Regionalny Turniej Par MAKABI

Nawigacja Widoków

Wydarzenie Views Navigation

Dzisiaj
W trakcie realizacji

XIX Mityng brydżowy o puchar burmistrza Władysławowa

Pomorzanka Władysławowo Szkutników 5, Władysławowo

  PROGRAM MITYNGU    02.10 2021 (sobota) godz. 10:00 - Turniej par na punkty meczowe (3x10) godz. 15:30 - Turniej par na zapis maksymalny (3x10)                                     03.10.2021(niedziela) godz. 10:00 - Turniej par na zapis maksymalny ( 4x10 ) - OTP* Ok. godz. 16.30 - rozdanie nagród   MIEJSCE Ośrodek Pomorzanka we Władysławowie, ul. Szkutników 5 www.pomorzanka.com.pl e-mail: [email protected] , tel. 501 011 812 Wyżywienie i ew. noclegi  na miejscu –  dla brydżystów zniżka   WPISOWE Do turniejów sobotnich ♣  niezrzeszeni 35 zł ♦  członkowie PZBS i mieszkańcy powiatu puckiego 30 zł ♥  ulgowe 25 zł ♠  młodzież szkolna 10 zł Turniej OTP* ♣  niezrzeszeni 40 zł ♦  członkowie PZB  35 zł ♥  ulgowe 30 zł ♠  młodzież szkolna 10 zł   Ulgi przysługują: Za okazaniem aktualnej legitymacji  PZBS: seniorom od 66 lat juniorom do 25 lat młodzieży za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej   NAGRODY  TURNIEJU Dla najlepszych 10 zawodników w klasyfikacji długofalowej - nagrody rzeczowe oraz puchary dla zwycięzców turniejów i mityngu.   NAGRODY SPECJALNE ♣   dla 2 najlepszych zawodników z Władysławowa ♦    dla najlepszej zawodniczki ♥   dla najlepszego seniora ♠   dla najlepszego juniora ♣   dla najlepszej pary o współ.  każdego zawodnika   ≤ 4 ♦    dla  2 najlepszych zawodników młodzieży szkolnej    W klasyfikacji końcowej przy takiej samej liczbie punktów o pierwszeństwie decyduje turniej OTP Nagrody specjalne od właścicieli Pomorzanki i FIS-HMOR zostanią rozlosowane wśród uczestników zakończenia turnieju. Nagrody nie są kumulowane. Wręczane będą tylko uprawnionym zawodnikom biorącym udział w uroczystości wręczenia nagród.   NAGRODY REGULAMINOWE Na nagrody turniejowe przeznacza się 50% funduszu wpisowego po odliczeniu odpisu do PZBS i PWZBS Podział nagród zgodnie z regulaminem PZBS   USTALENIA REGULAMINOWE W turniejach obowiązują przepisy MPB oraz regulaminy PZBS. Obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych. Palenie tytoniu w tylko w wyznaczonym miejscu. Sprawy sporne dotyczące rozgrywek rozstrzyga sędzia główny zawodów, inne organizator. Czas odwołania od wyników wynosi 15 min. od ich ogłoszenia.   Za turnieje sobotnie przydziela się PDF: za pierwsze miejsce ilość startujących par razy 2, za każde następne miejsce o 2 punkty mniej od pary poprzedzającej. Dodatkowo za miejsca I – III w turniejach dopisuje się odpowiednio 5, 3, 1 punkt.   W turnieju niedzielnym ilość par startujących razy 3 z obniżką o 3 punkty. Dodatkowo za miejsca I - IV odpowiednio 7, 5, 3, 1 punkt.   USTALENIA DOT. WYMOGÓW SANITARNYCH   Zawodnicy podczas gry mogą przebywać przy stolikach bez maseczek, poza grą powinni stosować osłonę twarzy i zachować dystans. Na sali nie mogą przebywać osoby, u których występują objawy sugerujące zakażenie SARS-Cov-2 Organizator zapewnia wystarczającą ilość środków dezynfekujących Używa się bidding boxów przypisanych indywidualnie do każdego zawodnika na czas zawodów. Sprzęt będzie dezynfekowany przed grą i na jej końcu. Zabrania się spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych w czasie gry   FUNDATORZY NAGRÓD Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie,  Grzegorz Turski - Pomorzanka,  Renault Zdunek, Andrzej Zaleski, FISHMOR   ORGANIZACJA Leszek Czarnecki      tel. 609 612 390,                                     e-mail: [email protected] Piotr Darznik             tel. 606 810 524 Roman Kmieciak      – sędzia zawodów