Etyka i sędziowanie

Skład Komisji Sędziowsko-Dyscyplinarnej

  • Kazimierz Dominiak - przewodniczący

Sędziowie

Na terenie województwa pomorskiego związek posiada sędziów:

Sędzia międzynarodowy:

 1. 04603   - Jakub Kasprzak              licencja     kat. A
 2. 04650   - Mirosław Męcik               licencja     kat. A+
 3. 13650   - Marcin Wasłowicz           licencja     kat. A

Sędzia Państwowy:
 1. 04578   - Józef Gnaciński                licencja     kat. B
 2. 04609   - Roman Kmieciak             licencja     kat. A
 3. 04636   - Janusz Liwosz                  licencja     kat. B
 4. 04816   - Józef Maruszak                 licencja
 5. 04848   - Maria Tomczewska          licencja     kat. A

Sędzia Regionalny:

 1. 04807   - Tomasz Lasota                 licencja
 2. 08471   - Krzysztof Matuszczyk         licencja
 3. 08057   - Zbigniew Pinkiewicz         licencja
 4. 04682   - Jacek Piotrowski              licencja

Sędzia Okręgowy:
 1. 10298   - Henryk Dedo
 2. 04236   - Goliński Marcin
 3. 13651   - Kowalewski Roman
 4. 04809   - Wojciech Lewandowski    licencja
 5. 11809   - Krzysztof Mielnik
 6. 10996   - Łukasz Nierzwicki
 7. 15143   - Marcin Pastudzki
 8. 11811   - Jędrzej Przeździęk
 9. 13615   - Krzysztof Siemczonek      licencja
10. 15561  - Patryk Iwaniuk


Sędzia Klubowy:
 1. 11633   - Zdzisław Cherek
 2. 04551   - Robert Czarnecki
 3. 04772   - Bogusław Dyk
 4. 04778   - Franiewski Piotr
 5. 13364   - Adam Lonski
 6. 13365   - Kamil Madej
 7. 04643   - Bogdan Małysz
 8. 04644   - Bogusław Matuszkiewicz
 9. 04831   - Tadeusz Podbielski
10. 04411  - Zbigniew Prasek

Instruktorzy i trenerzy PZBS

Trener II klasy:
1. 08057   - Zbigniew Pinkiewicz
2. 04719   - Artur Toeplitz
3. 10953   - Dariusz Kurys
Instruktor II klasy:
1. 04411   - Zbigniew Prasek
Istruktor Sportu:
1. 02595   - Stanisław Bednarczyk
2. 04772   - Bogusław Dyk
3. 04566   - Krzysztof Eustachiewicz
4. 04568   - Rafał Fabrykiewicz
5. 04588   - Sławomir Henclik
6. 04643   - Bogdan Małysz
7. 04644   - Bogusław Matuszkiewicz.

Etyka i dyscyplina

Komisja działa w oparciu o REGULAMIN DYSCYPLINARNY Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS) i realizuje zadania statutowe w zakresie postępowania dyscyplinarnego, a w szczególności rozpatrywania spraw związanych z nieprzestrzeganiem statutu PZBS, uchwał, zarządzeń, regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad uczciwej i czystej walki sportowej, jak również spraw związanych z nagannym zachowaniem się zarówno w czasie rozgrywek jak i w związku z nimi członków zwyczajnych Związku, zawodników i działaczy, w tym również sędziów, trenerów i instruktorów.

Komisja zbiera się i rozpatruje sprawy tylko w przypadku zgłoszenia takowych przez sędziego, organizatora lub innych uczestników zawodów.Zostań członkiem