Etyka i sędziowanie

Skład Komisji Sędziowsko-Dyscyplinarnej

  • Kazimierz Dominiak - przewodniczący

Sędziowie

Na terenie województwa pomorskiego związek posiada sędziów:

Sędzia międzynarodowy:

 1. 04603   - Jakub Kasprzak              licencja     kat. A
 2. 04650   - Mirosław Męcik               licencja     kat. A+
 3. 13650   - Marcin Wasłowicz           licencja     kat. A

Sędzia Państwowy:
 1. 04578   - Józef Gnaciński                licencja     kat. B
 2. 04609   - Roman Kmieciak             licencja     kat. A
 3. 04636   - Janusz Liwosz                  licencja     kat. B
 4. 04816   - Józef Maruszak                 licencja
 5. 04848   - Maria Tomczewska          licencja     kat. A

Sędzia Regionalny:

 1. 04807   - Tomasz Lasota                 licencja
 2. 08471   - Krzysztof Matuszczyk         licencja
 3. 08057   - Zbigniew Pinkiewicz         licencja
 4. 04682   - Jacek Piotrowski              licencja

Sędzia Okręgowy:
 1. 10298   - Henryk Dedo
 2. 04236   - Goliński Marcin
 3. 13651   - Kowalewski Roman
 4. 04809   - Wojciech Lewandowski    licencja
 5. 11809   - Krzysztof Mielnik
 6. 10996   - Łukasz Nierzwicki
 7. 15143   - Marcin Pastudzki
 8. 11811   - Jędrzej Przeździęk
 9. 13615   - Krzysztof Siemczonek      licencja
10. 15561  - Patryk Iwaniuk


Sędzia Klubowy:
 1. 15933 Krystian Bojeczko

 2. 11633   - Zdzisław Cherek
 3. 04551   - Robert Czarnecki

 4. 04559  - Kazimierz Dominiak
 5. 04772   - Bogusław Dyk
 6. 04778   - Franiewski Piotr

 7. 15849  - Dominik Krajnik

 8. 17572  - Michalina Krysiak

 9 .17181  - Bohdan Ligman

10. 16623 - Wojciech Ligman
11. 13364   - Adam Lonski                        licencja
12. 13365   - Kamil Madej                         licencja
13. 04813  - Wojciech Majchrowski

14. 04643   - Bogdan Małysz
15. 04644   - Bogusław Matuszkiewicz
16. 17611  - Jakub Pilachowski

17. 04831   - Tadeusz Podbielski              licencja
18. 04411  - Zbigniew Prasek

19. 10354  - Krzysztof Przybielski

20. 14435  - Roman Rudnicki

21. 18559  - Marek Rudowski

22. 04852  - Marta Sikora

23. 13028  - Piotr Suchodolski

24. 10819  - Marek Szymborski              licencja

25. 07860  - Adam Walczyński

26. 17610  - Tytus Żurawski

27. 17136   - Maciej Żurek

Instruktorzy i trenerzy PZBS

Trener II klasy:
1. 08057   - Zbigniew Pinkiewicz
2. 04719   - Artur Toeplitz
3. 10953   - Dariusz Kurys
Instruktor II klasy:
1. 04411   - Zbigniew Prasek
Istruktor Sportu:
1. 02595   - Stanisław Bednarczyk
2. 04772   - Bogusław Dyk
3. 04566   - Krzysztof Eustachiewicz
4. 04568   - Rafał Fabrykiewicz
5. 04588   - Sławomir Henclik
6. 04643   - Bogdan Małysz
7. 04644   - Bogusław Matuszkiewicz.

Etyka i dyscyplina

Komisja działa w oparciu o REGULAMIN DYSCYPLINARNY Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS) i realizuje zadania statutowe w zakresie postępowania dyscyplinarnego, a w szczególności rozpatrywania spraw związanych z nieprzestrzeganiem statutu PZBS, uchwał, zarządzeń, regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad uczciwej i czystej walki sportowej, jak również spraw związanych z nagannym zachowaniem się zarówno w czasie rozgrywek jak i w związku z nimi członków zwyczajnych Związku, zawodników i działaczy, w tym również sędziów, trenerów i instruktorów.

Komisja zbiera się i rozpatruje sprawy tylko w przypadku zgłoszenia takowych przez sędziego, organizatora lub innych uczestników zawodów.Zostań członkiem