Komunikat Zarządu w sprawie etyki i dyscypliny

Koleżanki i Koledzy. 


Połączyło nas zamiłowanie do brydża. Jedni z nas grają w brydża wyłącznie rekreacyjnie bo lubią w ten
sposób spędzać czas, dla innych jest to wysoko kwalifikowany sport wyczynowy. Oddzielenie świata brydża
wyczynowego od rekreacyjnego nie jest możliwe i byłoby wręcz niekorzystne dla rozwoju dyscypliny sportowej. Kontakt przy stole brydżowym z zawodnikami o wysokich umiejętnościach jest najlepszym źródłem
wiedzy i doskonalenia zawodników mniej rutynowanych i początkujących, których część ma dzięki temu
szansę dołączenia do najlepszych.

Rozwój naszej dyscypliny nie dokonuje się sam i to od nas, bez względu na poziom gry zależy jak dynamicznie będzie on przebiegał. Od naszej postawy będzie zależało, czy rosnąć będą szeregi zniechęconych
i sfrustrowanych, a sale gry będą świecić pustką, czy przeciwnie, graczy będzie przybywać, średni poziom
gry podwyższać, a przynależność do PZBS będzie powodem do dumy.

Poniższe zalecenia dotyczące zachowania się na imprezie brydżowej i szczególnej dbałości o czystość gry
wypływają z obowiązujących regulaminów. Ponieważ jako społeczeństwo (nie tylko społecznosc brydżowa) nie mamy raczej nawyków studiowania regulaminów, pragniemy przybliżyć je w przystępnej formie
i prosić o ich stosowanie.

Zalecenia te zostały jednomyślnie przyjęte przez Zarząd Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża
Sportowego na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2016 roku.

PRZECZYTAJ CAŁY KOMUNIKAT


Link do dokumentu:Zostań członkiem