Gdańskie Towarzystwo Brydżowe

Gdańskie Towarzystwo Brydżowe

ul. Marynarki Polskiej 80, 80-557 Gdańsk
tel. 58 524 31 77, e-mail: biuro@bridge.gda.pl

Nr konta: 44 1160 2202 0000 0001 4996 7250

Regon: 220879559

NIP: 9571028019

14 listopada 2017 roku odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza GTB. Zebrani udzielili absolutorium ustępującym władzom i dokonali wyboru nowych władz w składzie:

Zarząd:

  • Mirosław Małypan – prezes
  • Kazimierz Dominiak– wiceprezes
  • Roman Kmieciak– skarbnik


Komisja rewizyjna:

  • Tadeusz Koronowski – przewodniczący
  • Andrzej Malinowski - członek
  • Włodzimierz Kocoń – członek


Zostań członkiem